LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Zulurg Dour
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 1 June 2017
Pages: 95
PDF File Size: 6.8 Mb
ePub File Size: 19.36 Mb
ISBN: 180-2-94641-751-7
Downloads: 55608
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mauk

Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve. EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Mandat Komisije je pet let.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Sveta. Per il Presidente della Repubblica italiana.

Evropska centralna banka je pravna oseba. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Skip to main content. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

Read Also:   LA RECONEXION ERIC PEARL LIBRO PDF

Doda se nov drugi pododstavek: Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Unija vzpostavi notranji trg. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: This site uses cookies to improve your browsing experience. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB.

Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb.

Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.

Doda se nov odstavek: Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo.

Read Also:   QTP BY TARUN LALWANI EBOOK

Lizbonski pogodbi visoka podpora –

Sklepi iz odstavka Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Za predsednika Republike Slovenije.

Pizbonska namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.